Mentaal in Balans

Praktijk voor begeleiding & ondersteuning 

Praktische informatie

Mededeling m.b.t. Corona: 

De praktijk is open! Als je klachtenvrij bent, kun je gewoon naar de afspraak komen. Mocht je toch klachten krijgen, dan kan je de afspraak verplaatsen of door laten gaan via beeldbellen. 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74415719 

Beroepsinformatie

Beroepsgeheim / Meldcode Huiselijk geweld / Gegevensbescherming

Als Register Counselor ben ik gebonden aan een ethische code, die me verplicht het besprokene onder beroepsgeheim vertrouwelijk te behandelen. Dit houdt in dat je ervan op aan kunt dat derden niet op de hoogte worden gebracht van je problemen, tenzij je daar zelf om vraagt.

Als Register Counselor ben ik verplicht om de meldcode Huiselijk geweld te hanteren. Zie www.meldcode.nl voor verdere informatie.

Als Register Counselor houd ik mij aan de verplichtingen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Klachten

De ABvC heeft een samenwerking met SCAG: Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen; een gespecialiseerde geschillencommissie (www.scag.nl). 

AGB-codes 

Worden vermeld op facturen en kunnen desgewenst opgevraagd worden.

Postadres

Mentaal in Balans
Gen. Allenweg 22
4761 PW Zevenbergen

Rekeningnummer NL20 INGB 0002 8512 66 / BTW nummer  NL0018.06.306.B34