Mentaal in Balans

Trainingsacteur & Bedrijfscounseling

Praktische informatie


* Als Register Counselor ben ik gebonden aan een ethische code, die me verplicht het besprokene onder beroepsgeheim vertrouwelijk te behandelen. Dit houdt in dat je ervan op aan kunt dat derden niet op de hoogte worden gebracht van je problemen, tenzij je daar zelf om vraagt.

* Als Register Counselor en trainingsacteur houd ik mij aan de verplichtingen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 


Postadres

Mentaal in Balans
Gen. Allenweg 22
4761 PW Zevenbergen

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74415719

Rekeningnummer NL20 INGB 0002 8512 66 / BTW nummer  NL0018.06.306.B34