Mentaal in Balans

Trainingsacteur & Bedrijfscounseling

Bedrijfscounseling (Bedrijfsmaatschappelijk werk)

Wat kan Mentaal in Balans voor uw medewerker betekenen?

Mentaal in Balans biedt begeleiding en ondersteuning aan uw werknemer als het gaat om het bespreken van de problematiek en het zoeken naar een oplossing. Dit betreft vaak situaties die ongewenst, frustrerend of stressvol zijn, zowel op het werk als privé. 

Door persoonsgerichte gesprekken worden situaties inzichtelijk gemaakt maken en leert uw werknemer beter om te gaan met de bestaande situaties en problemen. Daarnaast wordt gekeken naar een oplossing, vaak vanuit mogelijkheden en talenten die iemand al bezit.

Tijdens het proces leert uw werknemer af te stemmen op wat goed voor hem/haar is, met de focus op het herstellen van de balans tussen zowel de werk- als privésituatie. Hierbij wordt gekeken naar het hele sociale systeem van uw werknemer.

Door de juiste handvatten en nieuwe inzichten kunnen positieve veranderingen bereikt worden. Het rendement voor uw bedrijf is een tevreden medewerker met meer productiviteit, werkplezier en zelfregie op de werkvloer. Deze kortdurende, oplossingsgerichte ondersteuning is geschikt voor iedereen die tijdens het werk stress ervaart of tegen problemen aanloopt. 

Let wel, de inhoud van de gesprekken zijn en blijven strikt vertrouwelijk, dit creëert een vertrouwde omgeving voor uw werknemer. Er worden geen verslagen en inhoudelijke terugkoppelingen gedaan naar de leidinggevende of werkgever. 

Voorafgaand aan een opdracht is er altijd sprake van een intakegesprek met de werknemer. Naar aanleiding hiervan wordt een offerte aangeboden aan de werkgever met een voorstel voor een begeleidingstraject (afhankelijk van de situatie, meestal tussen de 3 en 10 gesprekken). Voorkom hoge ziektekosten door uitval: investeer in uw werknemer!