Mentaal in Balans

Trainingsacteur & Bedrijfscounseling

Persoonlijk

Ik ben Renate Kremers (1969) afgestudeerd als Toegepast Psycholoog en Register Counselor. Ik ben gestart met Mentaal in Balans vanwege mijn passie en belangstelling voor psychologie en gedragsveranderingen. Als psychosociaal therapeut ben ik positief ingesteld en heb oprechte interesse in het verhaal van de cliënt. Door mijn respectvolle en empathische benadering geef ik de cliënt het gevoel van betrokkenheid en waardering. Met dat steuntje in de rug gaan we samen aan de slag met het counseling proces en werken we naar een oplossing. Tijdens onze gesprekken maak ik graag gebruik van verschillende interventies als ACT, RET, (familie)opstellingen, Teken je Gesprek, Verbindende Communicatie en dramatechnieken. Dit omdat ieder mens uniek is en een eigen stijl van voelen, denken en handelen heeft. Kortom iedere cliënt is waardevol anders!